Z U I V E R verzekeren - Zakelijke verzekeringen

Wij adviseren u over de mogelijkheden om uw huidige verzekeringspakket te verbeteren qua dekking, lager eigen risico, extra dekkingen die er in de markt zijn tegen de beste premie!.

Als onafhankelijke adviseur kunnen wij een Z U I V E R advies geven.

Mogelijke zakelijke verzekeringen

tabs
Brandverzekering

Een goede brandverzekering beschermt uw bedrijfsgebouwen, huurdersbelang, inventaris en goederen niet alleen tegen brand maar ook tegen storm, waterschade, inbraak, vandalisme en glasschade. Tevens kan er een dekking gesloten worden om de extra kosten die u als bedrijf moet maken, om door te kunnen draaien, of een bedrijfsschadeverzekering als uw bedrijf tijdelijk stil ligt en vergoedt de netto winst en vaste kosten. De meest (75%) voorkomende brandoorzaak is het niet goed functioneren van de elektrische installaties. Daarom is het van belang om elektrische installaties regelmatig te controleren en te laten keuren door een gecertificeerd bedrijf. Tegenwoordig is Scope 8-10 van toepassing voor de elektrische installaties en Scope 12 voor de zonnepanelen. Verzekeraars eisen vaak deze keuringen dus let op de clausules op uw polis.

tabs
Technische verzekeringen

We hebben deze verzekeringen nodig bij het aan- en verbouwen van gebouwen en constructies, installatie en beheer van machineparken en andere industriële risico’s. Denk bij een aannemer aan een CAR ofwel Construction All Risks- en Montage verzekering voor bouwwerken. Vele productiebedrijven hebben machines staan die door eigen gebrek schade krijgen en waarvoor een machinebreuk/machinebreukbedrijfsschadeverzekering onontbeerlijk is.

tabs
(Beroeps,- bestuurders) Aansprakelijkheidsverzekering bedrijven

Door jurisprudentie en ontwikkelingen in de rechtspraak neemt het aansprakelijkheidsrisico voor bedrijven en werkgevers toe. Een goede aansprakelijkheidsverzekering is essentieel en het is belangrijk dat deze is afgestemd op de organisatie, bedrijfsactiviteiten of uw beroep. Alle reden dus om goed advies in te winnen over verschillende vormen van aansprakelijkheid zoals beroeps- (BAV), bestuurders- (BCA), milieu-, werkgevers-, cyber-, of bedrijfsaansprakelijkheid (AVB). )

tabs
Transport en vervoer

Afhankelijk van uw bedrijfsactiviteiten kunnen wij adviseren over een goede transport- of wagenparkverzekering. Of het nu gaat om het vervoeren van eigen goederen of goederen van derden, wij adviseren graag over de mogelijkheden.

tabs
Rechtsbijstandverzekering

Elke ondernemer komt er vroeg of laat mee in aanraking: een juridisch probleem. Bijvoorbeeld met een werknemer, de arbeidsinspectie, een leverancier of de gemeente. Procederen is kostbaar maar niet met een goede rechtsbijstandverzekering.

tabs
Milieuschadeverzekering

Een grote brand kan ook effect hebben op de omgeving en het milieu. Denk aan de gevolgen van bodemverontreiniging door vervuild bluswater op eigen locatie en saneringskosten op werklocaties bij derden. Wet en regelgeving op het gebied van milieuzorg wordt steeds strenger. Deze verzekering voorkomt veel ellende.

tabs
Cyberverzekering

Regelmatig worden bedrijven het slachtoffer van cyberincidenten door cybercrime. Denk aan fraude (phising attacks), kwaadwillige software, bedrijfsspionage of hackers vanuit alle werelddelen actief. De financiële gevolgen, reputatieschade of omzetderving brengen de bedrijfscontinuïteit flink in gevaar. Bent u als bedrijf of organisatie voldoende voorbereid op een cyberincident? Zijn er goede beveiligingsmaatregelen getroffen? Een goede cyberverzekering voorkomt veel hoofdbrekens.

tabs
Werknemersverzekeringen
Wij zijn op de hoogte van de laatste wet en regelgeving inzake:

• Collectieve ongevallenverzekering

• Ziekengeldverzekering

• WGA-Hiaatverzekering

• WIA Excedentverzekering