Z U I V E R risicoadvies • verzekeren

Bent u op zoek naar een second opinion op uw zakelijke verzekeringspakket, dan help ik u hier graag mee. De werkwijze is als volgt: Ik kom het bedrijf bezoeken, doe een risico inventarisatie en spreek met directie en medewerkers en maak hiervan een uitgebreide rapportage. Ik geef advies om de risico’s zoveel mogelijk te beperken. Dit is vaak met simpele preventieadviezen te realiseren. Daarnaast ga ik kijken of  het huidige verzekeringspakket aansluit bij de risico’s die gelopen worden als een calamiteit zich voordoet. Natuurlijk kan ik op verzoek hier een voorstel voor doen. Z U I V E R.

Eén aanspreekpunt

Ik ben een gedreven persoon die door het vuur gaat voor zijn klanten. Persoonlijke aandacht staat voorop. Ik ben ook 24/7 bereikbaar ! Ik zeg altijd wel “als er brand is eerst de brandweer bellen…”

Zuiver risicoadvies • verzekeren
Een Z U I V E R risicoadvies kenmerkt “het verzekeringskantoor van Tilburg en omstreken”. Wilt u een betrouwbaar en onderbouwd verzekeringsadvies. Ik adviseer u en help u graag verder!

EEN ZUIVERE RISICO INVENTARISATIE EN EEN GOED ADVIES !

Verzekeren gaat niet over polissen en premies, het gaat over risico’s. Welke risico’s loopt u nu eigenlijk precies, welke daarvan bent u bereid zelf te dragen en voor welke risico’s wilt u de geruststelling van een goede en betaalbare verzekering?

Goed advies over risico’s krijgt u alleen met een adviseur die dichtbij u staat en die uw omstandigheden goed kent. Een betrokken adviseur dus. Iemand die begrijpt dat een verzekering alleen zekerheid biedt als de voorwaarden helder en duidelijk zijn. Een Z U I V E R adviseur dus. Een specialist die niet alleen beweert, maar ook keer op keer zijn toegevoegde waarde bewijst. Een betrouwbare adviseur dus.

Z U I V E R Risicoadvies • verzekeren geeft advies over risicobeheer en verzekeringen aan bedrijven en instellingen. Betrokken, transparant en betrouwbaar. Professioneel en passend advies, met aandacht voor wederzijds ondernemerschap.  Met als resultaat een afgewogen pakket verzekeringen tegen een verantwoorde prijs.

Hoe werkt risicomanagement ?

Stap 1 : Ik breng uw risico’s in kaart

Ik oriënteer mezelf op uw onderneming en branche waarin u werkzaam bent.  Verzamel informatie die van belang kan zijn. Ik bezoek uw bedrijf voor een risico-inventarisatie en stel u vragen over uw bedrijfspand, bedrijfsmiddelen, personeel en activiteiten. En om een goed beeld te krijgen van uw bedrijf vraag ik ook naar uw bedrijfsdoelstellingen, managementorganisatie en financiën.

Stap 2 : Ik bespreek de risico’s met u

U ontvangt een rapportage van de risicoanalyse en een advies op maat, met praktische tips en aanbevelingen. Samen met mij bespreekt u hoe u met de risico’s om wilt gaan. Sommige risico’s kunt u nemen, anderen kunt u beperken met preventiemaatregelen. En soms is een verzekering onmisbaar omdat het risico te groot is om de continuïteit van uw bedrijf te waarborgen.

Stap 3 : Bepaal hoe u met bedrijfsrisico’s omgaat

Aan de hand van de risicoanalyse en het advies bepaalt u zelf welke maatregelen u neemt. Risicomanagement is meestal niet eenmalig. Uw situatie kan veranderen. Ik houdt geregeld contact met u om ervoor te zorgen dat uw risico-inventarisatie actueel blijft en u passende maatregelen treft. Zo blijft u grip houden op uw bedrijfsrisico’s en waarborgt u bedrijf continuïteit !.